Engelsrud Vel

Salg av Vel-tomtene endelig vedtatt!

Det ekstraordinære årsmøtet i Engelsrud Vel 2. mars bekreftet vedtaket fra det første ekstraordinære årsmøtet 19. januar om salg av Vel-tomta (Drammensveien 1000), denne gang med rent flertall blant de 35 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

Dermed er salgsprosessen i gang, med sikte på å skaffe midler som Engelsrud Vels bidrag til egenkapital for det planlagte Engelsrud flerbrukshus, et samarbeidsprosjekt  med DIF.

Referatene fra begge de to årsmøtene finner du her:

  1. Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 19. januar 2023
  2. Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 2. mars 2023

Velkommen til Engelsrud vel

Engelsrud Vel jobber for å bevare og bedre velferd, miljø og trivsel i vårt koselige nærområde. Vårt formål er å gjøre Engelsrud til et enda bedre sted å leve og bo. 

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Engelsrud Vel
engelsrudvel.asker@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!