Styrets aktiviteter

For tiden jobber styret med følgende saker og aktiviteter:

Oppgradering av DIF-området:

Engelsrud Vel deltar med to av styremedlemmene i det kommunale prosjektet for oppgradering av DIF-området.

Etablering av gang- og sykkelveitrase mellom Engelsrud Terrasse og Lierskogen:

Engelsrud Vel jobber aktivt mot Asker kommune og Statens Veivesen Akershus for å bidra til at denne siste delen av gang- og sykkeltraseen langs Drammensveien blir realisert.

Brøyteordningen: