Styre og komiteer


Styret: 

Fungerende leder:
Hans Knut Liknes
Engelsrudlia 8
Mobil: 915 53 375

Styremedlemmer:
Nestleder og brøyteansvarlig:
Alexander Bremer
Engelsrud Terrasse 12
Mobil: 932 15 635

Kasserer:
Hans Knut Liknes
Engelsrudlia 8
Mobil: 915 53 375

Medlem:
Øyvind Stenstad
Engelsrudlia 38
Mobil: 932 02 866

Sekretær:

Fariba Azimi
Bjerkealléen 11
Mobil: 470 40 231

Varamedlemmer til Styret:

Varamedlem 1:
Jannike Reinkind
Ingolfs vei 23
Mobil: 416 63 293

Varamedlem 2:
Terje Hopaneng
Nordvannslia 21
Mobil: 901 82 603

Varamedlem 2:
Anne-Karin Rustad Rudi
Grobråtenveien 85
Mobil: 408 58 576

Komitéer:

Valgkomitéen:
UBESATT

Revisjons- og kontrollkomitéen:
Leder: Sverre Isachsen
Engelsrud Terrasse 38
Telefon: 66 79 10 41

Medlem: Mette Kalve
Nordvannslia 18A