Brøytingordningen for sesongen 2023/2024


Brøyting av private fellesveier: 

Med private fellesveier menes veier i Engelsrud Vels område som ikke brøytes av det offentlige (kommunen).

Følgende fellesveier i Engelsrud Vels område inngår i vår brøyteordning:

Bjerkealleen 9 - 19
Drammensveien 974 - 976
Drammensveien 1009 - 1011
Drammensveien 1010 - 1012
Engelsrudlia 4 - 10
Engelsrudlia 16 - 34
Engelsrudlia 41 - 57
Engelsrud Terrasse 34 -40
Engelsrud Terrasse 51- 57
Grobråtenveien 11 - 15
Grobråtenveien 66 - 72
Grobråtenveien 81 - 91
Grobråtenveien 115 - 121
Hesjejordet 3 - 9
Ingolfs vei 4 - 12 / Nordvannslia 1
Ingolfs vei 7 - 17
Liahagen 14 - 20
Liahagen 22 - 28
Liakollen 5 - 7
Nordvannslia 34 - 36
Poverudveien 3 - 5
Rønningen
Slyngveien 21 / Drammensveien 1004
Slyngveien 23 - 27
Slyngveien 26 30

Engelsrud Vels brøyteordning

En viktig oppgave for Engelsrud vel er å tilby brøyting for vellets medlemmer. Dette gjelder for private oppkjørsler, gårdsplasser og private veier. Dette skal være en selvfinansiert ordning som medlemmene selv betaler for. Vellet står ikke selv økonomisk ansvarlig for brøyting og har kun ansvaret for organisering av ordningen. 

Deltakelse i brøyteordningen forutsetter medlemskap i Engelsrud Faktura på medlemskontingent sendes ut pr e-post eller brev medio oktober - brøytefakturaer ca én uke senere 

Ellers er det viktig å sette opp brøytestikker for å hindre at brøyteutstyret kommer borti kansteiner eller andre hindringer som kan gjemmes under snøen og som kan skades eller påføre skade på brøytemateriell.
Engelsrud Vel har skaffet et lite lager av brøytestikker som selges for 12 kr pr. stk. - ta kontakt med Hans Knut Liknes på 9155 3375 for å reservere - her gjelder prinsippet om førstemann til mølla!

Det er dessuten et krav fra vår nye brøyteoperatør om at det tas bilde av gårdsplassen, fra innkjørsel og innover - dette for lettere kunne se hvordan gårdsplassen er utformet før snøen skjuler alle detaljer. Bildene kan sendes inn pr epost til engelsrudvel.asker@gmail.com.

Vi ber også om at huseier sørger for fjerning av greine o.l. som kan hindre framkommeligheten.

Brøyting av gårdsplasser og innkjørsler:

Gårdsplasser og innkjørsler inndeles i følgende priskategorier og brøytesatser for sesongen 2023/2024:

BRØYTESATSENE FOR KOMMENDE SESONG ER UNDER FORBEREDELSE, men ligger p.t. an til å ligge ca 16% over fjorårets satser, som var:

Under 100 kvm: Kr 4 568
100-200 kvm:    Kr 5 020
200-300 kvm:   Kr 6 184
300-400 kvm:   Kr 6 886
Over 400 kvm:  Kr 7 351

Brøyteansvarlig for 2023/2024 kan kontaktes på SMS:

Alexander Bremer
Engelsrud Terrasse 12

Mobil: 932 15 635