Ekstraordinært årsmøte 02.03.2023

Ekstraordinært årsmøte 2. mars 2023 ble avholdt for å bekrefte beslutningen om å selge Vel-tomten:
Som det framgår av referatet ble denne beslutningen enstemmig bekreftet av årsmøtet.

Saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte 02.03.2023

Referat fra ekstraordinært årsmøte 02.03.2023