Engelsrud Vel

Ekstraordinært årsmøtet i Engelsrud Vel
15. desember 2022

Endelig muligheter for faste lokaliteter for Engelsrud  Vel!

Dikemarks Idrettsforening, DIF, planlegger nytt klubbhus og har invitert Engelsrud Vel til å delta i et samarbeid om bygging av et flerbrukshus som skal kunne dekke behovene til både DIF, Engelsrud Vel og beboerne i hele Engelsrud-området. Vi har derved fått en gyllen anledning til omsider å kunne realisere drømmen om egnede lokaler for både Engelsrud Vel og for områdets beboere.

Engelsrud Vel inviteres inn i byggekomitéen for det nye flerhuset og til å fremme sine krav og behov til bygget, mot at Vellet sier seg villig til å inngå som deleier.

For å kunne delta i dette samarbeidet må Engelsrud Vel bidra med kapital til selve byggeprosjektet, i praksis da fra netto salgsinntekter etter salg av Vellets tomt Drammensveien 1000, en tomt Engelsrud Vel mottok som testamentarisk  gave fra Einar og Signe Yggeseth i 1948, til etablering av grendehus på Engelsrud. Ved å gjennomføre et tomtesalg og benytte inntektene fra dette salget til et flerbrukshus ved DIF-banen mener styret i Engelsrud Vel at denne gavens intensjon dermed blir fulgt opp.

Hovedsaken i det ekstraordinære årsmøtet være at Vellets medlemmer beslutter hvorvidt styret gis myndighet til forberedelse og gjennomføring av tomtesalg og til at det meste av nettoinntektene fra dette salget kan inngå som andel av den totale egenkapitalen til bygging av flerbrukshuset i samarbeid med DIF.

Innkalling og saksdokument til møtet finner du her: Innkalling og saksdokumenter

Velkommen til Engelsrud vel

Engelsrud Vel jobber for å bevare og bedre velferd, miljø og trivsel i vårt koselige nærområde. Vårt formål er å gjøre Engelsrud til et enda bedre sted å leve og bo. 

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Engelsrud Vel
engelsrudvel.asker@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!