Engelsrud Vel

Nytt ekstraordinært årsmøte om

Engelsrud Flerbrukshus 

avholdes 16. februar kl 19:00 på Vardåsen skole

Medlemmene i Engelsrud Vel  vedtok i årsmøtet avholdt 19. januar med overveldende flertall  - hele 98% -  å gå inn for salg av Vel-tomta (Drammensveien 1000) med intensjon om å benytte inntektene fra dette salget som delfinansiering av et nytt Engelsrud Flerbrukshus, som planlegges etablert i samarbeid med DIF. Derfor inviteres det herved til nok et ekstraordinært årsmøte, dette for å verifisere denne beslutningen, slik at den blir et endelig vedtak, slik Engelsrud Vels vedtekter krever.
Alle medlemmer som møtte opp 19. januar og stemte for forslaget om tomtesalg oppfordres på det sterkeste å møte opp på nytt og avgi ny stemme, slik at vedtaket kan bli endelig vedtatt!

Dokumentlenker:

  1. Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 19. januar 2023
  2. Presentasjon av Engelsrud Flerbrukshus
  3. Innkalling og saksdokumenter til ekstraordinært årsmøte 16. februar 2023 kl 19:00

Velkommen til Engelsrud vel

Engelsrud Vel jobber for å bevare og bedre velferd, miljø og trivsel i vårt koselige nærområde. Vårt formål er å gjøre Engelsrud til et enda bedre sted å leve og bo. 

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Engelsrud Vel
engelsrudvel.asker@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!