Engelsrud Vel

Ekstraordinært årsmøte om delfinansiering til, og bruksrett til nytt Flerbrukshus

Tidspunkt: Torsdag 20. juni kl 19:15
Sted: Vardåsen skole

Byggesøknad for bygging av flerbrukshuset er nå godkjent og DIF har engasjert entreprenør til å påbegynne selve byggeprosjektet. Det meste av finansieringen er sikret, men det gjenstår en formell godkjenning fra Engelsrud Vel om å bidra med den delfinansieringen som ble forespeilet ved salget av den såkalte Vel-tomta høsten 2023.

Derfor innkalles det herved til et nytt ekstraordinært årsmøte i Engelsrud Vel, slik at styret i Vellet har den formelle myndigheten fra Vellets medlemmer til å utbetale de forespeilede midlende. I tillegg bes medlemmene å godkjenne den framforhandlede bruksretten til Flerbrukshuset for sine medlemmer, samt å godkjenne en ekstrabevilgning på kr 200.000 til ekstra utrustning av kjøkken og forsamlingslokale.

Den komplette møteinnkallingen finner du her: 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Engelsrud Vel 20.06 2024

Den fremforhandlede Bruksrettavtalen for Flerbrukshuset finner du her:
Bruksrett DIF Flerbrukshus
Tinglysningsskjema

DIFs presentasjon av Flerbrukshuset

Plantegninger:

Tyverier på Engelsrud

Vi har mottatt meldinger om tyverier fra Engelsrud-omrpdet, bl.a. fra garasjen til Engelsrudlia 37 28. april.

Noe av tyvegodset er kommet til rette, men det savnes fortsatt sagbordet.

Under leting etter tyvegodset fant man imidlertid en del andre gjenstander som kan være tyvegods fra andre hus i området - dette ble funnet nær krysset Engelsrudlia - Nordvannslia:  En katalysator og en elektrisk løvblåser - se bilder til høyre.

Om noen savner disse gjenstandene kan de henvende seg til styreleder  Hans Knut Liknes på 9155 3375.

Vel-tomta solgt!

28. september aksepterte styret i Engelsrud Vel et bud på tomten Drammensveien 1000 på 4,1 mill. kr, iht. til årsmøtets anbefaling 27. september.

Vennlig hilsen
Styret i Engelsrud Vel

Referat fra ordinært årsmøte avholdt 27. september

Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 2. mars 2023

Øvrige sakspapirer fra årsmøtet finner man her: DOKUMENTARKIV/Ordinært årsmøte 2023

Velkommen til Engelsrud vel

Engelsrud Vel jobber for å bevare og bedre velferd, miljø og trivsel i vårt koselige nærområde. Vårt formål er å gjøre Engelsrud til et enda bedre sted å leve og bo. 

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Engelsrud Vel
engelsrudvel.asker@gmail.com