Engelsrud Vel

Tyverier på Engelsrud

Vi har mottatt meldinger om tyverier fra Engelsrud-omrpdet, bl.a. fra garasjen til Engelsrudlia 37 28. april.

Noe av tyvegodset er kommet til rette, men det savnes fortsatt sagbordet.

Under leting etter tyvegodset fant man imidlertid en del andre gjenstander som kan være tyvegods fra andre hus i området - dette ble funnet nær krysset Engelsrudlia - Nordvannslia:  En katalysator og en elektrisk løvblåser - se bilder til høyre.

Om noen savner disse gjenstandene kan de henvende seg til styreleder  Hans Knut Liknes på 9155 3375.

Vel-tomta solgt!

28. september aksepterte styret i Engelsrud Vel et bud på tomten Drammensveien 1000 på 4,1 mill. kr, iht. til årsmøtets anbefaling 27. september.

Vennlig hilsen
Styret i Engelsrud Vel

Referat fra ordinært årsmøte avholdt 27. september

Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 2. mars 2023

Øvrige sakspapirer fra årsmøtet finner man her: DOKUMENTARKIV/Ordinært årsmøte 2023

Velkommen til Engelsrud vel

Engelsrud Vel jobber for å bevare og bedre velferd, miljø og trivsel i vårt koselige nærområde. Vårt formål er å gjøre Engelsrud til et enda bedre sted å leve og bo. 

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Engelsrud Vel
engelsrudvel.asker@gmail.com